Termeni si Conditii de utilizare a website-ului www.zeolitspectrum.ro

Serviciul www.zeolitspectrum.ro este oferit de NOVO BIOMEDICS S.R.L., cu sediul social in B-dul MAMAIA, Nr. 232, Etaj 5, Apartament 9, Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/766/2010, avand CUI 26839678 denumita in continuare „Vanzatorul”. Acesta actioneaza in calitate de distribuitor al produselor disponibile pe platforma www.zeolitspectrum.ro.

Prezentele Termeni si Conditii se aplica vanzarilor de produse prin intermediul platformei online www.zeolitspectrum.ro, detinuta de Vanzator.

Navigarea pe site-ul www.zeolitspectrum.ro, urmata de plasarea unei Comenzi echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a Termenilor de mai jos de catre orice Client al Vanzatorului, avand calitatea de Consumator.

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul acestui site, precum si in cadrul prezentelor Termeni si conditii, fara niciun fel de notificare prealabila a Consumatorilor. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Vanzator si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul plasarii Comenzii.

Relatia dintre parti este guvernata de urmatoarele acte normative:

 • OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 • OUG nr. 58/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor.OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii;
 • OUG nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri;
 • OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale;
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor;
 • Legea 365/2002 privind comertul electronic;

I. Definitii

Pentru o interpretare adecvata a Termenilor si Conditiilor de utilizare a website-ului www.zeolitspectrum.ro, precum si a drepturilor si obligatiilor care decurg din acceptarea acestora, urmatorii termeni vor avea intelesurile de mai jos:

„Campanie” – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Produse avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator;

„Comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului, intentia sa de a achizitiona Produsele propuse spre comercializare la nivelul Site-ului;

„Comunicari comerciale si de marketing” – orice tip de mesaj trimis de Vanzator (spre exemplu via e-mail/ SMS/ WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Produsele adaugate in sectiunea “Cos de cumparaturi” si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie sau informatii relevante privind proprietatile si beneficiile Produselor comercializate prin intermediul Site-ului, precum si detalii privind campaniile/ concursurile organizate de Vanzator in scopul popularizarii protofoliului sau de Produse;

„Consimtamant” - inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

„Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

 • continutul oricarui buletin informativ sau e-mail trimis Consumatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • date referitore la Vanzator;
 • informatii legate de Produsele/ serviciile si/sau preturile practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/ colaborator al Vanzatorului catre Client, conform informatiilor de contactare specificate;
 • toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.

„Contract” – conform definitiei cuprinse in OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;

„Cos de cumparaturi” – sectiune din Site care permite Consumatorului sa adauge in cosul de cumparaturi Produse pe care doreste sa le achizitioneze la momentul adaugarii efective a acestora sau la un moment ulterior;

„Client”/„Consumator”- orice utilizator care acceseaza Site-ul, interactioneaza cu acesta sau lanseaza o comanda de Produse prin intermediul sau;

„Date cu caracter personal” - orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata”). Acestea se pot referi la: nume si prenume, adresa de domiciliu/ resedinta, adresa de e-mail, numarul de telefon, date cont bancar etc.;

„Document” – prezentele Termeni si Conditii;

„Furnizor de piata online” - orice profesionist care pune la dispozitia consumatorilor o piata online;

„Intrebare” – formula de adresare catre Vanzator cu scopul de a obtine informatii despre Produsele disponibile pe Site. Astfel de intrebari sunt transmise, in genere, prin intermediul Formularului de Contact disponibil pe Site, respectiv prin efectuarea de apeluri telefonice catre Vanzator sau prin transmiterea unui e-mail in acest sens;

„Oferta” - oferta de Produse, la preturi speciale promotionale, pusa la dispozitia Consumatorilor de catre Vanzator prin intermediul Site-ului;

„Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Nota! In sensul prezentului Document, calitatea de operatori de date independenti este detinuta de Vanzator. Pentru mai multe detalii privind protectia datelor personale, Consumatorul este invitat sa consulte Politicile GDPR disponibile la nivelul website-ului.

„Piata online” - un serviciu care utilizeaza software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicatie gestionata de catre comerciant sau in numele acestuia, care le permite consumatorilor sa incheie contracte la distanta cu alti comercianti sau consumatori;

„Prelucrare de date” - orice operatiune/ set de operatiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale);

„Vanzator” – societatea NOVO BIOMEDICS S.R.L., avand datele de identificare de mai sus;

„Produs” - Produsul pus la dispozitia Consumatorului de catre Vanzator prin intermediul Site-ului. Potrivit OUG nr. 58/2022, produs inseamna orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale si continut digital, precum si drepturi si obligatii;

„Raspuns” – informatie scrisa/ verbala care este transmisa Consumatorului care a adresat o Intrebare prin intermediul Site-ului/ telefonic/ prin e-mail;

„Serviciu” - serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile publice disponibile ale Site-ului, in sensul acordarii posibilitatii Consumatorului sa contracteze Serviciile prezentate folosind mijloace exclusiv electronice; in concret, serviciul consta in achizitionarea Produselor, in urma plasarii comenzii de catre Client;

„Tranzactie” – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea, respectiv cumpararea unui Produs;

„Website”, „Platforma online” sau „Site” – website-ul www.zeolitspectrum.ro.

II. Politica generala

1. Serviciul

Acest Document stabileste Termenii si Conditiile de utilizare ale Site-ului/Continutului de catre Consumator, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre Vanzator si acesta.

Va rugam sa parcurgeti cu atentie acest Document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre dumneavoastra ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/sau informatiilor furnizate Vanzatorului.

1.1. Folosirea, inclusiv, dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Continutului/ Serviciului implica aderarea Consumatorului la prezentele Termeni si Conditii, in afara situatiei in care Continutul respectiv nu are conditii de folosire distinct formulate. Furnizarea Produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Optand pentru plasarea unei Comenzi, Clientul se obliga sa furnizeze corect: numele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail si alte informatii necesare in vederea operarii Comenzilor plasate. Clientul se obliga sa monitorizeze permanent Termenii si Conditiile care pot fi actualizate, modificate si completate. In cazul unor neintelegeri, se aplica Termenii si Conditiile valabile la momentul plasarii Comenzii si notificarii Clientului in scris de catre NOVO BIOMEDICS SRL.

1.2. Accesul la serviciu se poate realiza prin prin accesarea Site-ului, respectiv prin efectarea de apeluri telefonice la numerele indicate pe Website sau prin transmiterea unui e-mail in acest sens. Daca plasati o Comanda de Produse pe Website sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din plasarea acesteia. Informatiile pe care le transmiteti in contextul plasarii unei Comenzi trebuie sa fie corecte, reale si complete.

1.3. Prin folosirea Site-ului/ Continutului/ Serviciului, Consumatorul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse Site-ului/ Continutului/ Serviciului, Vanzatorului sau oricarui tert ori partener cu care NOVO BIOMEDICS SRL are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

1.4. In cazul in care Consumatorul nu este de acord si/sau nu accepta si/sau isi revoca acceptul dat pentru prezentul Document, acesta renunta la: accesul la Serviciu, alte Servicii/Produse oferite prin intermediul Site-ului, primirea buletinelor informative si/sau comunicarilor din partea Vanzatorului de orice natura (electronic, telefonic etc.), fara nicio garantie ulterioara din partea NOVO BIOMEDICS SRL.

1.5. Consumatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord si/sau a accepta Documentul, sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

1.6. Pentru a-si exercita dreptul prevazut la art 1.4, acesta poate sa contacteze NOVO BIOMEDICS SRL prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@zeolitspectrum.ro cu precizarea motivelor si/sau solicitarilor de realizare a modificarilor intervenite.

1.7. Consumatorul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unui Contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de NOVO BIOMEDICS SRL.

1.8. In cazul in care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de Vanzator si isi revoca acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unei Comenzi, NOVO BIOMEDICS SRL va anula Comanda acestuia fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

1.9. Consumatorul, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita stergerea datelor sale personale prelucrate in scop comercial de catre Vanzator, sub rezerva dispozitiilor legale aplicabile in materie de arhivare si contabilitate ce pot impune termene specifice de pastrare a datelor (spre exemplu in cazul documentelor fiscale), in baza contractului agreat de parti, iar in acest sens poate formula solicitarea scrisa pe care o va trimite la adresa de e-mail: office@zeolitspectrum.ro.

1.10. In situatia in care Consumatorul nu doreste sa mai primeasca newslettere/alerte si/sau comunicari efectuate in scop de marketing si publicitate/ promotional prin intermediul oricarui canal de comunicare (electronic, telefonic etc.), acesta poate efectua solicitarea de dezabonare disponibila in cuprinsul oricarei comunicari transmise via e-mail sau prin trimiterea unei solicitari scrise pe adresa: office@zeolitspectrum.ro.

2. Continutul

2.1. Tot Continutul, incluzand dar nelimitandu-se la imagini statice, imagini dinamice, text si/ sau continut multimedia prezentate pe Site sunt proprietatea intelectuala a NOVO BIOMEDICS SRL, caz in care Continutul poate fi urmat de titlul de proprietate original si/ sau de orice alta nota ceruta de proprietarul de drept al respectivului Continut, pentru care Vanzatorul detine licenta de utilizare si/ sau publicare.

2.2. Consumatorului nu ii este permisa copierea, transferul, modificarea si/ sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de Vanzator, includerea oricarui continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Vanzatorului asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul expres al Vanzatorului.

2.3. Orice Continut la care Consumatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta Documentului in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Vanzator si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea acestora cu referire la acel Continut.

2.4. In cazul in care Vanzatorul confera Consumatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut, la care acesta din urma are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Continuturi pe Site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea NOVO BIOMEDICS SRL pentru respectivul Consumator sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

2.5. Niciun Continut transmis catre Consumator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/ sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea NOVO BIOMEDICS SRL si/sau al angajatului Vanzatorului care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul Continut.

2.6. Orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista, este interzisa.

2.7. Consumatorul raspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului, Continutului, sau oricarui tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

3. Contact

3.1. NOVO BIOMEDICS SRL publica pe Site datele complete si corecte de identificare si contactare a sa de catre Consumator.

3.2. Prin utilizarea formularului de contact, respectiv al altor formulare disponibile pe Site sau al Serviciului prezent pe Site, Consumatorul permite Vanzatorului sa il contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzand si mijloace electronice.

3.3. Completarea partiala sau integrala a formularului de contact/ altor formulare de pe Website si trimiterea acestuia/ acestora nu reprezinta in niciun fel un angajament din partea Vanzatorului de a contacta Consumatorul.

3.4. Accesarea Website-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri, efectuarea de apeluri telefonice sau trimiterea de notificari adresate NOVO BIOMEDICS SRL se realizeaza in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Consumatorului si Vanzatorului, considerandu-se astfel ca acesta consimte la primirea notificarilor din partea NOVO BIOMEDICS SRL in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe Site.

3.5. NOVO BIOMEDICS SRL isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare.

3.6. Consumatorul declara expres ca datele de contact furnizate ii apartin (adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de livrare, nume si prenume) si ca vor putea fi folosite de catre Vanzator in comunicarile acestora cu acesta.

4. Politica de vanzare online

4.1. Accesul la Produsele disponibile pe Site este permis oricarui Consumator, fara a fi conditionat de crearea unui cont.

4.2. Pentru a i se permite accesul la Produse, Consumatorul va trebui sa accepte prevederile Documentului.

4.3. NOVO BIOMEDICS SRL poate limita accesul Consumatorului la Produse, in functie de comportamentul sau anterior.

4.4. In situatia in care se descopera accese de acest gen, NOVO BIOMEDICS SRL isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Continut sau Serviciu.

4.5. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta, telefonic, prin e-mail sau prin adresa mentionata la sectiunea “Contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4.6. Vanzatorul poate refuza o Comanda in urma unei notificari prealabile adresate Consumatorului, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune, pentru urmatoarele situatii:

 • Furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Consumator;
 • Activitatea Consumatorului poate produce daune Site-ului www.zeolitspectrum.ro;
 • Consumatorul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor si bunei - credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Vanzatorul intr-un mod excesiv si nerezonabil, cu rea-credinta;
 • Livrari consecutiv esuate din culpa Consumatorului.

4.7. Vanzatorul poate publica pe Site informatii despre Produse si/sau promotii practicate de catre acesta intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

4.8. Pentru comandarea unui Produs se va accesa oferta dorita. In acest sens se vor completa in mod corect si complet campurile aferente formularului de comanda cu date reale si actualizate. Se va alege modalitatea de plata (ramburs/ prin card bancar). Ulterior, se va bifa casuta aferenta acceptarii Documentului si se va apasa butonul „PLASEAZA COMANDA”. Dupa finalizarea si plasarea cu succes a Comenzii, Clientul va primi un mesaj de confirmare cu detaliile Comenzii, detalii care pot fi regasite si in sectiunea „ISTORIC COMENZI” din contul de utilizator de pe Site.

4.9. Prin plasarea unei comenzi telefonice, via e-mail, dar si prin intermediul Site-ului, datele Consumatorilor vor fi supuse unor procese de prelucrare. Aceste date vor fi folosite excusiv in relatia dintre Vanzator si Consumator pentru inregistrarea, procesarea si prelucrarea Comenzii, dar si pentru solutionarea reclamatiilor ulterioare si furnizarea de informatii necesare in legatura cu Produsele/ Comenzile plasate. Acestor prelucrari de date efectuate de NOVO BIOMEDICS SRL le sunt aplicabile prevederile Politicii de Confidentialitate disponibile pe Site.

4.10. Produsele achizitionate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal al Consumatorului.

4.11. Vanzatorul poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe Site la un moment dat, unuia sau mai multor Consumatori, pe motive intemeiate.

4.12. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) si includ TVA.

4.13. In cazul in care Clientul face o precomanda, in situatia in care un Produs nu este pe stoc, acesta intelege ca Vanzatorul poate livra Produsul cand il va avea din nou pe stoc, dar nu mai tarziu de 12 luni.

4.14.. Plata Produselor va fi efectuata in modalitatea ramburs, la momentul livrarii sau prin card bancar, prin intermediul procesatorului de plati Paylike.

5. Valabilitatea ofertelor

5.1. NOVO BIOMEDICS SRL isi rezerva dreptul de a modifica preturile practicate pentru Produsele disponibile pe Site fara notificarea in prealabil a Consumatorului. Cu toate astea, pretul afisat pe Site la momentul plasarii Comenzii nu se va modifica, acesta fiind ferm.

5.2. Pretul de achizitie al Produselor promotionale este cel din momentul emiterii Comenzii, in limita stocului disponibil si/sau al perioadei promotionale, in cazul in care aceasta este definita.

5.3. Pretul de achizitie al produselor dintr-o Comanda emisa nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decat cu acordul partilor.

5.4. Pretul de achizitie al Produselor dintr-un Contract onorat nu se poate modifica.

5.5. Clientul poate renunta la Produsele achizitionate prin Comanda numai in perioada de timp cuprinsa intre emiterea Comenzii si transformarea acesteia in Contract. De asemenea, acesta isi poate exercita dreptul de a se retrage din contract, fara justificare, returnand produsul in termen de 14 zile calendaristice de la intrarea in posesia acestuia, dupa cum va fi detaliat mai jos in cadrul sectiunii relative la retragerea din contract.

6. Comanda online

6.1. Consumatorul poate efectua Comenzi de Produse comercializate la un moment dat prin intermediul Site-ului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Consumatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca Vanzatorul il poate contacta in urmatoarele scopuri / situatii, prin orice mijloc disponibil / agreat de acestia, in functie de scop/situatie:

 • Validarea disponibilitatii produselor si a cantitatilor achizitionate de Client;
 • Confirmarea comenzii;
 • Validarea de catre Clientr a contravalorii comenzii efectuate;
 • Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a Produselor.

6.4. Vanzatorul poate denunta automat comanda efectuata fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in urmatoarele cazuri:

 • datele furnizate de catre Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Consumatorului pe Site poate si/ sau produce daune de orice natura de partea NOVO BIOMEDICS SRL si/ sau partenerilor sau colaboratorilor acestuia.

6.5. Clientul nu poate renunta la o Comanda efectuata, fara o notificare prealabila in scris/ telefonic, adresata NOVO BIOMEDICS SRL prin modalitatile de contact prevazute in prezentul Document.

6.6. Din momentul in care Clientul valideaza contravaloarea Comenzii efectuate si Vanzatorul informeaza Clientul cu privire la comanda sa validata, Comanda acestuia devine Contract la distanta, aplicandu-se astfel definitiile cuprinse in O.G. 34/2014, art. 2, denumit in cuprinsul acestui document Contract, la care se anexeaza, dar fara a se limita la, prezentele Termeni si Conditii.

6.7. Detaliile de livrare a produselor incluzand, dar nelimitandu-se la timpul necesar livrarii nu constituie o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in cazul in care oricare parte poate fi sau este prejudiciata in orice mod de pe urma incalcarii acestora.

6.8. In cazul in care un Clientulisi modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe Site, toate contractele in derulare existente la acel moment isi pastreaza datele definite/acceptate de catre Client inainte de momentul modificarii.

6.9. Validarea Comenzii si livrarea acesteia se face doar daca:

 • Datele Clientului sunt complete si corecte;
 • Produsele din comanda Clientului sunt disponibile;
 • Nu exista erori in sistem care ar putea genera preturi gresite (ex.: valoare a pretului zero/Lei).

7. Comanda telefonica si prin e-mail

7.1. Consumatorul poate efectua comenzi telefonice, context in care va fi intampinat si asistat la telefon de un reprezentant al Vanzatorului. Termenii si condiitile mentionate in acest Document se aplica si in cazul acestor comenzi telefonice, completandu-se cu Politica de call center disponibila pe www.zeolitspectrum.ro. De asemenea, exista disponibila si posibilitatea efectuarii de Comenzi via e-mail, sens in care se va transmite un e-mail in acest scop la adresa de corespondenta electronica office@zeolitspectrum.ro

8. Contract si finalizare

8.1. Livrarea Produselor se face prin curierat rapid, în urmatoarea zi lucratoare dupa momentul receptionarii Comenzii. In situatia in care Comanda este preluata dupa orele 16:00 atunci aceasta va fi procesata a doua zi. Vanzatorul va include in coletul expediat catre Client toate documentele necesare care sa ateste achizitionarea Produselor de catre acesta.

8.2. NOVO BIOMEDICS SRL va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare in care se afla Comanda.

8.3. Contractul la care se adauga documentele care atesta livrarea catre Client a Produselor contractate de acesta devine Contract onorat.

9. Limitarea raspunderii Vanzatorului

9.1. Fiecare Consumator este direct responsabil sa efectueze propria evaluare independenta a Produselor si Serviciilor mentionate pe Site din punct de vedere cantitativ/ calitativ etc..

9.2. Produsele care nu sunt conforme specificatiilor de pe Site prezentate in momentul trimiterii Comenzii se pot returna Vanzatorului, specificand natura lipsei de conformitate.

9.3. Vanzatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru potentiale programe de tip malware care ar putea sa va infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau utilizarii acestui Site sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau audio de pe acesta.

9.4. Vanzatorul nu este raspunzator pentru acoperirea pretentiilor tertilor, de orice natura, care pot rezulta in relatie cu utilizarea, copierea sau falsificarea Site-ului sau a continutului acestuia sau a oricarui alt Site inrudit, de catre terte persoane, neautorizate de NOVO BIOMEDICS SRL, indiferent daca aceasta a fost informata, a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca aceasta posibilitate.

9.5. Consumatorii inteleg si accepta ca, datorita caracteristicilor specifice Internetului si ale Serviciului, administratorul Site-ului nu poate confirma/garanta identitatea Utilizatorilor si veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricaror informatii sau continut oferite de acestia pe Site. In consecinta Site-ul nu poate fi tras la raspundere in niciun mod si in nicio masura cu privire la aceste informatii sau orice alte efecte juridice/comerciale derivand din utilizarea lor.

9.6. Vanzatorul nu poate fi tinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip continut prezentata sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea Continutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

9.7. In cazul in care un Consumator considera ca un Continut expediat prin orice mijloc de catre NOVO BIOMEDICS SRL violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii Vanzatorul, conform detaliilor de contact, astfel incat acesta sa remedieze eventualele incalcari.

9.8. Vanzatorul nu garanteaza Consumatorului acces pe Site sau la Serviciu si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui tert orice continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Vanzatorului.

9.9. NOVO BIOMEDICS SRL nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

9.10. Vanzatorul este exonerat de orice vina in cazul utilizarii site-urilor si/sau al Continutului transmis catre Consumator prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al acestuia, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate sau produce pagube de orice natura de partea Consumatorului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

9.10. NOVO BIOMEDICS SRL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

 • Serviciul va fi potrivit cerintelor Consumatorului;
 • Serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel;
 • Produsele/Serviciile obtinute gratis sau contra cost vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Consumatoruluii.

9.11. Operatorii, administratorii si/ sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nicio forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie/ legatura/ tranzactie/ colaborare etc. care pot aparea intre Consumator si oricare dintre tertii care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul Site-ului.

10. Politica de retur al produselor comandate

Dispozitii generale

A. In calitate de consumator, Clientul are dreptul de a se retrage din contractul de vanzare incheiat la distanta, prin returnarea Produselor comandate si fara nicio justificare, in termen de maximum 14 zile calendaristice de la intrarea in posesie a bunurilor comandate. Perioada de retragere din contract expira in termen de 14 zile de la, dupa caz:

a) ziua in care Consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de Consumator, intra in posesia fizica a bunurilor, in cazul contractelor de vanzare, sau:

(i) in cazul in care Consumatorul comanda printr-o singura comanda bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua in care Consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de Consumator, intra in posesia fizica a ultimului bun;
(ii) in cazul livrarii unui bun care consta din mai multe loturi sau piese, ziua in care Consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicată de consumator, intra in posesia fizica a ultimului bun sau a ultimei piese.

In contextul returului produsului ca urmare a exercitarii dreptului de retaragere din Contract nu se vor inapoia Consumatorului cheltuielile de transport aferent returului, acestea fiind in sarcina Consumatorului. Procedura de retragere din contract va fi detaliata in cadrul sectiunii de mai jos din prezenta Politica – Procedura de retragere din contract in 14 zile calendaristice de la primirea Produsului. Formular de retragere.

B. De asemenea, in situatia in care Produsul prezinta neconformitati, veti avea posibilitatea de a-l returna si de a solicita Vanzatorului aducerea acestuia la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire sau reducerea corespunzatoare a pretului ori rezolutiunea contractului privind acest Produs si restituirea contravalorii Produsului. In cazul in care se constata deficiente in primele 30 de zile de la achizitia Produsului se va dispune direct inlocuirea acestuia.

Dreptul de retur pentru neconformitati va putea fi exercitat daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea bunului. Data fiind natura Produselor comercializate pe Site, lipsa de neconformitate va putea fi supusa atentiei Vanzatorului numai inauntrul perioadei de valabilitate a Produselor, fara a depasi insa termenul legal ante-mentionat.

A. Procedura de retragere din contract in 14 zile calendaristice de la primirea Produsului. Formular de retragere

10.1. In conformitate cu OUG 34/2014, Clientul care detine calitatea de consumator (persoana fizica) are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze bunul comandat, in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv in acest sens. In acest caz, Cumparatorul va suporta doar cheltuielile direct legate de returnarea Produselor.

Dreptul de retragere din contract este aplicabil numai persoanelor fizice.

10.2. Rambursarea sumei aferente Produselor achizitionate se realizeaza, de regula, prin aceeasi metoda de plata folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care Clientul isi exprima acordul pentru utilizarea unei alte metode. Astfel:

a. In situatia in care Comanda este achitata online, prin card bancar, in cazul unui retur contravaloarea Produsului returnat va fi restituita Consumatorului in contul bancar din care a fost realizata plata initiala a Comenzii, in termen de cel mult 14 zile de la data primirii Produsului returnat, cu exceptia cazului in care Consumatorul indica o alta modalitate de restituire a contravalorii Produslui returnat sau un alt cont bancar la momentul convorbirii purtare cu personalul Departamentului Relatii Clienti.

b. In situatia in care Comanda este achitata in sistem ramburs, Vanzatorul va contacta Consumatorul in vederea obtinerii din partea acestuia a unui cont bancar in care sa fie restituita contravaloarea Produsului care face obiectul returului. Vanzatorul va initia demersuri de contactare a Consumatorului pentru cel mult 7 zile calendaristice de la momentul primirii Produsului returnat urmand ca, in situatia in care Consumatorul nu indica contul bancar pentru restituirea sumei din motive obiective, neimputabile Vanzatorului, precum (exemplificativ, nelimitativ: Consumatorul nu poate fi contactat, Consumatorul nu detine un cont bancar etc.), Vanzatorul sa procedeze la rambursarea sumelor prin intermediul mandatului postal intern, in maximum 7 zile calendaristice de la momentul expirarii celor 7 zile acordate pentru contactarea telefonica a Consumatorului. Mandatele postale sunt trimiteri inregistrate prin care subunitatile postale remit la destinatie sumele de bani in lei incredintate de expeditori. Platile se efectueaza in numerar (lei) sau in cont bancar. Adresa Consumatorului pentru expedierea mandatului postal va fi cea la care a fost livrat initial Produsul ulterior returnat.

10.3. Consumatorul intelege si este de acord ca Vanzatorul va utiliza ca prima metoda de restituire a contravalorii Produsului returnat rambursarea online, prin alimentarea contului bancar al Consumatorului cu suma aferenta Produsului rambursat. In situatia in care aceasta metoda nu va putea fi utilizata din motive ce nu tin de Vanzator, Consumatorul intelege si este de acord ca Vanzatorul va utiliza metoda rambursului prin mandat postal intern.

10.4. Rambursarea se realizeaza in urma primirii Produselor returnate de catre Client.

10.5. Pentru exercitarea dreptului de retragere Cumparatorul informeaza Vanzatorul cu privire la decizia de a se retrage din prezentul Contract, utilizand o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta sau e-mail la adresa office@zeolitspectrum.ro ori prin contactarea telefonica la numarul de telefon 0742 617 675. In acelasi scop, se poate transmite catre Vanzator formularul de retragere mai jos prezentat.

„Catre:
NOVO BIOMEDICS S.R.L.
Email: office@zeolitspectrum.ro
Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor produse: ......................................................................
......................................................................
Produsele au fost comandate la data de [...].[…].[….] de pe www.zeolitspectrum.ro.
Numele Clientului:
Adresa Clientului:
Motivul returului (optional):
Semnatura Clientului (doar in cazul in care acest formular este notificat pe hartie):
Data: […].[...].[....]”;

10.6. In cazul în care clientul trimite coletul retur fără anunț în prealabil, ne rezervam dreptul de a nu accepta returul.

10.7. Consumatorul care doreste sa returneze Produsul va face o solicitare de preluare a coletului retur de la adresa sa, de catre una din firmele de curierat cu care Vanzatorul colaboreaza. In urma discutiei cu departamentul de Relatii cu Clientii se va stabili ziua si adresa de la care curierul va prelua coletul pentru retur si, de asemenea, se vor confirma contul si banca unde se vor returna banii.

10.8. Returul Produselor cumparate va putea avea loc fara invocarea unui motiv in acest sens, conform prevederilor Legii comertului la distanta (O.G. nr. 34/ 2014 cu modificarile ulterioare). Produsele vor fi ambalate corespunator pentru retur si vor fi insotite de toate accesoriile si documentele aferente acestora, precum si de o copie a facturii de achizitie.

10.9. Returnarea unui Produs in lipsa accesoriilor sale va duce la diminuarea valorii acestuia, conform celor mentionate mai jos. Nu se accepta pentru returnare Produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, pete, socuri etc. fara ca acestea sa fie aduse in prealabil la conformitate.

10.10. Rambursarea contravalorii Produsului se va face in cel mult 14 de zile de la data la care Produsul ajunge in depozitul Vanzatorilor, iar starea acestuia este verificata de personalul acestuia. De asemenea, se va verifica daca Produsul in cauza este sau nu in situatia de a fi exceptat de la retur. In cazul in care se constata ca valoarea acestuia a fost diminuata, Vanzatorul va retine suma aferenta acestei diminuari.

10.11. Luand in considerare specificul Produselor comercializate pe platforma www.zeolitspectrum.ro, acestea vor fi sigilate. In functie de starea si tipul Produsului returnat, se va decide daca rambursarea poate fi sau nu acceptata.
Diminuarea valorii bunurilor

10.12. Deoarece, in cazul vanzarilor la distanta, Consumatorul nu are posibilitatea de a verifica bunurile inainte de incheierea Contractului, acesta are dreptul, asa cum s-a detaliat anterior, de a se retrage din Contract. Din acelasi motiv, Consumatorului i se permite sa testeze si sa verifice bunurile pe care le-a cumparat, in functie de tipul acestora si in masura in care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile si modul de utilizare a acestora. Pentru a stabili aceste caracteristici, Consumatorul trebuie sa manuiasca Produsele si sa le inspecteze in acelasi mod in care i s-ar permite sa o faca intr-un magazin fizic real.

10.13. Cumparatorul va fi tinut responsabil pentru diminuarea valorii Produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii acestora. In cazul in care bunul returnat prezinta urme de uzura, zgarieturi, lovituri, accesorii lipsa, certificate de garantie lipsa, Consumatorul este responsabil in ceea ce priveste diminuarea valorii sale.

10.14. Daca un Consumator isi exercita dreptul de retragere dupa ce a utilizat Produsele intr-o masura care depaseste limita necesara stabilirii naturii, caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, acesta va raspunde pentru eventuala diminuare a valorii Produselor.

10.15. Actiuni neacceptate care duc la diminuarea valorii Produsului returnat sau pierderea dreptului de retragere:

 • deschiderea recipientelor sigilate;
 • utilizarea produselor consumabile;
 • achizitionarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de Consumator sau personalizate in mod clar;
 • achizitionarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • ruperea sigiliilor si a etichetelor;
 • zgarierea, murdarirea, patarea, impregnarea Produselor cu substante externe;
 • etc.

10.16. Valoarea Produselor folosite, avand urme de uzura (pete, zgarieturi, indoituri, fisuri, lovituri etc.) va fi returnata numai dupa aducerea lor la conformitate, daca acest lucru este posibil. Valorea finala a Produsului se stabileste in functie de valoarea componentelor/ elementelor ce trebuie inlocuite si a manoperei de reconditionare sau ca diferenta dintre valoarea initiala a Produsului nou si valoarea de revanzare a Produsului folosit.

10.17. Orice modificare a starii Produselor, ce face imposibila vanzarea acestora ca noi, duce automat la aplicarea procedurii de returnare supusa unor taxe de readucere a Produselor la starea in care au fost livrate. Taxa de diminuare va fi comunicata catre Client la receptionarea Produselor modificate.

10.18. Produsul returnat trebuie sa fie insotit de certificatul de garantie in original, daca acesta este emis de producator.

10.19. Daca Produsele returnate au fost insotite de eventuale bonusuri/cadouri, Consumatorul este tinut sa le returneze si pe acestea din urma, odata cu Produsul. In caz contrar, valoarea acestora se diminueaza din valorea returului.

10.20. Consumatorul nu isi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Consumator, de tipul celor disponibile pe Site.

10.22. Categorii de bunuri ce NU pot fi returnate daca sunt desigilate/deschise (bunuri exceptate de la retur, conform legii):

a) furnizarea de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistul (Vanzatorul) nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
b) furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;
c) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
d) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;
e) furnizarea de produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

Efectele retragerii Consumatoului din Contract

10.23. Exercitarea dreptului de retragere pune capat obligatiilor partilor contractuale, dupa caz:

 • de a executa Contractul la distanta sau contractul in afara spatiului comercial;
 • de a incheia un Contract la distanta sau in afara spatiului comercial, in cazul in care Consumatorul a efectuat o comanda.

10.24. Vanzatorul ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Consumatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii initiale a Produselor returnate (dar nu si costurile de livrare a produsului returnat, acestea fiind suportate de Consumator), fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care acestea ajung in posesia Vanzatorului si sunt verificate si validate de personalul acestuia din punct de vedere al starii de functionare si al conformitatii.

B. Returul Produsul pentru neconformitati

10.25. Potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta 140/2021, Vanzatorul este obligat sa livreze Consumatorului Produse care sunt in conformitate cu Contractul de vanzare incheiat la distanta.

10.26. Se considera ca Produsele sunt in conformitate cu Contractul de vanzare incheiat la distanta daca acestea:

 • corespund descrierii facute de Vanzator si au aceleasi calitati ca si Produsele pe care acesta le-a prezentat Consumatorului ca mostra sau model, dar doar daca este cazul;
 • corespund oricarui scop specific solicitat de catre Consumator, scop facut cunoscut Vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea Contractului de vanzare la distanta;
 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal Produsele de acelasi tip;
 • fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care Consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura Produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de Vanzator, de Producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta Produsului.

10.27. Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheieriiContractului la distanta Consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate.

10.28. Consumatorul isi poate exercita dreptul de retur in cazul in are Produsul prezinta neconformitati daca lipsa de conformitate a acestuia apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea Produsului. In cazul in care se constata deficiente in primele 30 de zile de la achizitia Produsului, se dispune direct inlocuirea acestuia.

10.29. In cazul lipsei conformitatii, Consumatorul are dreptul de a solicita Vanzatorului sa i se aduca Produsul la conformitate, fara plata, prin reparare, dar numai daca acest lucru este posibil potrivit naturii Produsului, prin inlocuire sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acest Produs si restituirea contravalorii Produsului.

10.30. In acest context, Consumatorul are dreptul de a solicita Vanzatorului in primul rand repararea Produsului sau de a solicita inlocuirea acestuia, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.

10.31. O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata daca ea impune Vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu o alta masura reparatorie, luandu-se in considerare:

 • valoarea pe care ar fi avut-o Produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 • importanta lipsei de conformitate;
 • daca o alta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru Consumator.

10.32. Consumatorul are dreptul fie sa obtina o reducere proportionala a pretului, fie sa obtina incetarea Contractului de vanzare la distanta, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) Vanzatorul nu a finalizat reparatia sau inlocuirea sau, dupa caz, a refuzat sa aduca in conformitate bunurile;

b) se constata o neconformitate, in pofida eforturilor Vanzatorului de a o remedia;

c) neconformitatea este de o asemenea gravitate incat justifica o reducere de pret sau dreptul la incetarea imediata a contractului de vanzare;

d) Vanzatorul a declarat ca nu va aduce bunurile in conformitate intr-un termen rezonabil sau fara inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

10.33. Consumatorul nu are dreptul de a obtine incetarea contractului daca neconformitatea este minora. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformitatii ii revine Vanzatorului.

10.34. Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei parti restante din pretul bunurilor sau a unei parti a acesteia pana in momentul in care Vanzatorul isi va fi indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul OUG 140/2021.

Repararea sau inlocuirea bunurilor

10.35. Reparatiile (daca este posibil) sau inlocuirile se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) fara costuri pentru Consumator;

b) intr-un termen rezonabil care nu poate depasi 15 zile calendaristice din momentul in care Vanzatorul a fost informat de catre Consumator cu privire la neconformitate si care este stabilit de comun acord, in scris, intre Vanzator si Consumator, luandu-se in considerare natura si complexitatea bunurilor, natura si gravitatea neconformitatii si efortul necesar pentru finalizarea reparatiei sau inlocuirii;

c) fara vreun inconvenient semnificativ pentru Consumator, tinand seama de natura bunurilor si de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile in cauza.

10.36. In cazul in care neconformitatea urmeaza sa fie remediata prin repararea sau inlocuirea bunurilor, Consumatorul pune bunurile la dispozitia Vanzatorului.

10.37. Vanzatorulpreia bunurile inlocuite pe propria cheltuiala.

10.38. Consumatorul isi poate exercita dreptul de a obtine incetarea contractului de vanzare printr-o declaratie catre Vanzator, prin care isi exprima decizia de a obtine incetarea contractului.

10.39. In cazul in care neconformitatea se refera doar la unele dintre bunurile livrate in temeiul contractului de vanzare si exista un motiv de incetare a contractului de vanzare conform celor de mai sus, Consumatorul poate obtine incetarea contractului de vanzare in raport cu bunurile respective, precum si cu orice alte bunuri pe care Consumatorul le-a achizitionat impreuna cu bunurile neconforme, in cazul in care Consumatorului nu i se poate pretinde in mod rezonabil sa accepte sa pastreze numai bunurile conforme.

10.40. Dreptul la garantie se pierde in cazul in care:

 • Clientul nu a respectat conditiile de utilizare, intretinere etc.;
 • Produsul a fost pastrat in conditii improprii, expus la conditii nefavorabile sau a fost manipulat defectuos;
 • In caz de deteriorare mecanica provocata prin lovirea Produsului;
 • Produsul a fost modificat sau reparat in prealabil de catre alte persoane decat cele autorizate.

10.41. Zgarieturile constituie uzura normala si nu reprezinta motive pentru a reclama garantia.

10.42. Cheltuielile de returnare aferente Produselor defecte, respectiv Produselor care cad sub incidenta garantiei de conformitate, vor fi suportate de catre Vanzator.

Informatii necesare pentru retur

10.43. Solicitarea de retur se transmite doar in scris, prin e-mail, la adresa de contact: office@zeolitspectrum.ro, afisata pe site sau la telefon, prin apelarea numarului 0742 617 675 ori prin utilizarea formularului mai sus mentionat. In formularul de retur, dar si in declaratia transmisa Vanzatorului, Consumatorul este obligat sa completeze corect, complet si real toate datele sale, pentru ca cererea lui sa fie procesata in timp rezonabil.

10.44. Expeditorul raspunde atat cu privire la corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB), cat si de ambalarea corespunzatoare a coletelor continand Produsele returnate.

10.45. Coletele trimise de catre expeditor trebuie sa fie ambalate intr-un mod care sa protejeze Produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toata durata transportului (se recomanda folosirea elementelor de siguranta, ex: poliester, carton, folie bule de aer etc.). De asemenea, se recomanda ambalarea coletului astfel incat sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului, cat si modului si duratei transportului. Ambalajul trebuie sa protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive, putand fi, dupa caz, constituit din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren etc.

10.46. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a investiga orice cerere de returnare a sumelor aferente Produselor care au facut obiectul returului si de a nu da curs cererilor de returnare frauduloase sau abuzive care se produc dupa consumarea/prestarea/achizitionarea acestora.

10.47. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Produselor returnate sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate.

11. Drepturi de autor

11.1. Vanzatorul este autorul Site-ului si beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei nationale si internationale. Design-ul si modalitatea de prezentare a Site-ului, precum si software-ul si setarile acestuia etc. sunt proprietatea Vanzatorului. Continutul Site-ului (texte, descrieri ale Produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este detinut in totalitate de catre Vanzator. Din acest motiv, Vanzatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in Site.

11.2. Este interzisa copierea, comercializarea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau alterarea continutului Site-ului fara acordul expres al Vanzatorului. Orice utilizare a continutului Site-ului, in alte scopuri decat cele permise expres prin documentul sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista, este interzisa. Niciun continut transmis Consumatorilor, prin orice mijloc de comunicare sau dobandit de acestia prin accesare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala a Vanzatorului. Informatiile publicate corespund realitatii la momentul inscrierii lor pe Site sau al actualizarii diverselor pagini ale acestuia.

11.3. In cazul putin probabil in care o restrictie care rezulta din incalcarea oricarui drept al unui tert, in special a drepturilor de proprietate intelectuala, impiedica sau limiteaza utilizarea Site-ului, Consumatorul are dreptul la furnizarea Serviciului/ Continutul conform prezentului contract si la o reducere proportionala.

12. Frauda si SPAM

12.1. NOVO BIOMEDICS SRL nu solicita Consumatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS) informatii referitoare la date confidentiale, conturi sau parole personale.

12.2. Consumatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

12.3. Vanzatorul declina orice responsabilitate in situatia in care un Consumator ar fi/este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele Vanzatorului. Consumatorul va informa Vanzatorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

12.4. NOVO BIOMEDICS SRL nu promoveaza SPAM-ul.

12.5. Orice Consumator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru stergerea acesteia.

12.6. Comunicarile realizate de catre NOVO BIOMEDICS SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail/SMS) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii Continutului.

12.7. Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/Continutului si/sau ale Vanzatorului si, in acest caz, se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Consumator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;
 • de a altera sau altfel modifica continutul Site-ului sau Continutul expediat prin orice metoda de catre Vanzator catre Consumator;
 • de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza Site-ul;
 • de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de catre Vanzator catre Consumator atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al Continutului.

13. Responsabilitatea Utilizatorului/ Cumparatorului

13.1. Consumatorul intelege importanta urmatoarelor responsabilitati si este de acord cu urmatoarele:

 • va furniza numai date adevarate, exacte si complete astfel incat procesul de cumparare a Produselor listate pe Website sa poata avea loc;
 • va mentine si innoi, atunci cand este cazul, datele de inregistrare pentru ca acestea sa fie actualizate, exacte si complete;
 • nu va publica materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge sistemul Vanzatorului sau orice informatie care este parte componenta a acestui sistem;
 • nu va publica materiale cu drept de autor, daca nu sunt autorii acestora sau daca nu au permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • nu va publica materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt Utilizator, materiale ori informatii interzise de prevederile legale in vigoare.

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observatii cu privire la continutul si structura Site-ului, respectiv pot adresa intrebari atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, care sa afecteze viata privata, drepturile de proprietate intelectuala ale Vanzatorului sau ale unor terte parti si atata timp cat acestea nu contin virusi, deruleaza campanii politice/electorale, solicitari comerciale, scrisori in lant, mailing-uri in masa sau orice alta forma de spam. Consumatorul nu va folosi o adresa de e-mail falsa in comunicarea cu Vanzatorul.

13.2. Cu respectarea celor mentionate mai sus, Consumatorul are posibilitatea de a informa terte persoane (de exemplu prin e-mail, Facebook, Twitter etc.) cu privire la Ofertele puse la dispozitie prin intermediul Site-ului.

14. Forta majora si cazul fortuit

14.1. Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, niciuna din partile unui Contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza Contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

14.2. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat/a sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

14.3. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat/a de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o/il impiedica sa o duca la bun sfarsit.

14.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

14.5. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

15. Litigii

15.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/interactiunea cu Site-urilor/Site-urile si/sau al oricarui Continut trimis de catre NOVO BIOMEDICS SRL Consumatorului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel putin cu prezentele "Termeni si conditii".

15.2. Orice disputa cu referire la prezentele "Termeni si Conditii" care ar putea sa apara intre Consumator si NOVO BIOMEDICS SRL se va rezolva pe cale amiabila.

15.3. NOVO BIOMEDICS SRL nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

15.4. Orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre Consumator si NOVO BIOMEDICS SRL sau Partenerii fi solutionat la instanta competenta de la sediul Vanzatorului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

15.5. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

15.6. Prezentul Document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.

16. Dispozitii finale

16.1. NOVO BIOMEDICS SRL isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale acestor prevederi continute in Document, precum si orice modificari ale Site-ului/structurii acestuia/Serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta Site-ul si/sau orice Continut, fara notificarea prealabila a Consumatorului.

16.2. NOVO BIOMEDICS SRL nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc. care nu sunt facute de catre administratorul Site-ului.

16.3. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

NOVO BIOMEDICS SRL